ARGO XTI (TITAN) FUEL CAP RELOCATOR

 

Argo XTI (Titan) fuel cap relocator 1 Argo XTI (Titan) fuel cap relocator 2Argo XTI (Titan) fuel cap Relocator 3Argo XTI (Titan) fuel cap relocator 4

Argo XTI (Titan) fuel cap relocator - $23.95

  • Improves ease of refilling fuel
  • Direct Fit - No Modifications